Newyddion

 • Mae gobaith datblygu gwregys y rhwydwaith cludo bwyd yn real

  Ar hyn o bryd, dechreuodd cludwr bwyd arloesol a datblygedig annibynnol Tsieina, o dan gefndir datblygiad rhyngwladol cynyddol aeddfed, graddfa'r farchnad ehangu, a gorymdeithio dramor yn raddol, ymledu i Dde-ddwyrain Asia, Affrica, America Ladin a meysydd eraill. Gyrru...
  Darllen mwy
 • Peiriant pecynnu bwyd - cadwch fwyd yn ffres

  Mae peiriannau pecynnu bwyd yn bwysig iawn yn y byd sydd ohoni. Oherwydd ei fod wedi chwyldroi'r ffordd rydyn ni'n cario bwyd mewn modd hylan sydd wedi'i becynnu'n iawn. Dychmygwch gael digon o fwyd ac mae'n rhaid i chi eu cario yn ddiogel o un lle i'r llall, ond nid oes unrhyw gyd ...
  Darllen mwy
 • Beth yw system cludo?

  Dyfais brosesu fecanyddol gyflym ac effeithlon yw system cludo sy'n cludo llwythi a deunyddiau yn awtomatig o fewn ardal. Mae'r system yn lleihau gwall dynol, yn lleihau risg yn y gweithle, yn lleihau costau llafur - a buddion eraill. Maent yn helpu i symud gwrthrychau swmpus neu drwm o un pwynt t ...
  Darllen mwy
 • Hanes y system cludo

  Mae cofnodion cyntaf y cludfelt yn dyddio'n ôl i 1795. Mae'r system cludo gyntaf wedi'i gwneud o welyau a gwregysau pren ac mae'n dod ag ysgubau a chrancod. Fe wnaeth y Chwyldro Diwydiannol a phwer stêm wella dyluniad gwreiddiol y system cludo gyntaf. Erbyn 1804, dechreuodd y Llynges Brydeinig lwytho llong ...
  Darllen mwy
 • Sut mae cludwyr yn chwyldroi'r diwydiant bwyd

  Wrth i'r broblem coronafirws eang barhau i ledaenu ledled y wlad a'r byd, ni fu'r angen am arferion mwy diogel a hylan ym mhob diwydiant, yn enwedig yn y diwydiant bwyd, erioed yn fwy angenrheidiol. Wrth brosesu bwyd, mae galw cynnyrch yn ôl yn digwydd yn aml ac yn aml yn achosi niwed i ...
  Darllen mwy
 • Marchnad Systemau Cludo Byd-eang (2020-2025) - Mae systemau cludo uwch yn cyflwyno cyfleoedd

  Disgwylir i'r farchnad system cludo fyd-eang gyrraedd $ 10.6 biliwn erbyn 2025 ac amcangyfrifir ei bod yn werth $ 8.8 biliwn erbyn 2020, gyda CAGR o 3.9%. Y lefel uchel o awtomeiddio mewn amrywiol ddiwydiannau defnydd terfynol a'r galw cynyddol i drin llawer iawn o nwyddau yw'r grymoedd gyrru ...
  Darllen mwy
 • Cludwyr bwyd

  Mae'r cludfelt yn cynnwys rhyddhau a thynnu deciau, gwregysau, moduron a rholeri yn gyflym, mae'r cludfelt yn arbed amser, arian a llafur gwerthfawr, ac yn darparu tawelwch meddwl hylan. Yn ystod diheintio, mae gweithredwr y peiriant yn syml yn dadosod y modur cludo ac yn dadosod y cynulliad cyfan ...
  Darllen mwy
 • A all systemau cludo dur gwrthstaen wneud cynhyrchu bwyd a diod yn fwy diogel a glanach?

  Yr ateb byr yw ydy. Mae cludwyr dur gwrthstaen wedi'u cynllunio'n benodol i fodloni gofynion hylendid llym y diwydiant bwyd a diod, ac mae golchi rheolaidd yn rhan allweddol o gynhyrchu bob dydd. Fodd bynnag, gall gwybod ble i'w defnyddio ar y llinell gynhyrchu arbed llawer o arian. Yn m ...
  Darllen mwy